04. Ca khúc Trịnh Công Sơn - Tiếng hát Thùy Dương 43 minutes