14. TRỞ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA Nhạc và lời: Phạm Cao Hoàng Tiếng hát: Nguyễn Trọng Khôi