MỘT THUỞ YÊU ĐÀN Sáng tác: Hoàng Trọng - Trình bày: Lệ Thu