THUYỀN VIỄN XỨ - Thơ Hà Huyền Chi - Phạm Duy phổ nhạc - Tiếng hát Lệ Thu