MÙA THU CHO EM Sáng tác Ngô Thụy Miên - Tiếng hát Lê Anh Dũng