NGÀY TRỞ VỀ Sáng tác Phạm Duy - Tiếng hát Duy Khánh