Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông - Lê Uyên Phương / Thơ Phạm Công Thiện, Nhạc Lê Uyên Phương