DẠ TÂM KHÚC Thơ Thanh Tâm Tuyền - Phạm Đình Chương phổ nhạc - Tiếng hát Duy Trác