Bên cầu biên giới - Phạm Duy (Tiếng hát Hoàng Phương Mai)